Klaster Fotoniki i Światłowodów

Klaster Fotoniki i Światłowodów skupia (jedne z najlepszych w Polsce) jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój fotoniki i technologii światłowodowej w Polsce.

Zobacz więcej

Historia światłowodów sięga XIX wieku,

kiedy to brytyjski fizyk John Tyndall żyjący w latach 1820-1893 na podstawie badań rozchodzenia się fal, między innymi w lodzie, zauważył, że całkowite wewnętrzne odbicie światła może mieć znaczenie praktyczne.

Zobacz więcej

Witamy

Polskie Centrum Fotoniki
i Światłowodów

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów to organizacja non-profit, której głównym celem jest działalność naukowa i naukowo-badawcza, w szczególności prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, oraz rozpowszechnianie wyników tej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju technologii światłowodowych, w tym włókien fotonicznych.

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów jest koordynatorem Klastra Fotoniki i Światłowodów zrzeszającego przedsiębiorców, jednostki naukowo - badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu branżą światłowodową


RSS Feed Widget