Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju!

Z radością ogłaszamy, że Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów zostało nominowane do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016.

Zobacz więcej

Katalog‘Polskie Światłowody. Gospodarka 4.0’

‘Polskie Światłowody. Gospodarka 4.0’ to najnowszy katalog opracowany przez naukowców oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Klastrze Fotoniki i Światłowodów.

Zobacz więcej

Klaster Fotoniki i Światłowodów

Klaster Fotoniki i Światłowodów skupia (jedne z najlepszych w Polsce) jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój fotoniki i technologii światłowodowej w Polsce.

Zobacz więcej

Witamy

Polskie Centrum Fotoniki
i Światłowodów

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów to organizacja non-profit, której głównym celem jest działalność naukowa i naukowo-badawcza, w szczególności prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, oraz rozpowszechnianie wyników tej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju technologii światłowodowych, w tym włókien fotonicznych.

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów jest koordynatorem Klastra Fotoniki i Światłowodów zrzeszającego przedsiębiorców, jednostki naukowo - badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu branżą światłowodową


RSS Feed Widget

Projekty UE

Projekt „Inwestycje w rozwój wysokich technologii poprzez zakup modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych” w ramach Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
loga-eu

Projekt „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
loga-eu